تاریخچه بازرسی گوشت به زمان مصریان قدیم بر می گردد. مصریان قدیم گوشت بعضی حیوانات را ناپاک می دانستند و مصرف نمی کردند. در صدر گوشت های ناپاک، گوشت خوک بود که به هیچ وجه مصرف نمی کردند. گوشت های پاک از نظر آن ها گوشت نشخوارکنندگان، پرندگان اهلی، پرندگان وحشی به جز پرندگان شکاری و همین طور گوشت ماهی هایی که دارای باله و فلس بودند (مثلا مار ماهی را مصرف نمی کردند).

بعد از مصریان باستان، مسلمانان بر اساس آموزه های دین مبین اسلام برای نوع دام حلال برای مصرف مسلمانان و نحوه ذبح  دستورالعمل مشخصی دارند. مثلا گوشت برخی حیوانات مثل خوک و خرگوش حرام است. 

رومیان باستان نیز قوانینی برای بازرسی گوشت داشتند و افرادی را به عنوان بازرس گوشت در نظر گرفتند. این افراد به قصابی ها سر می زدند و اگر در آن قصابی گوشت مشکل دار پیدا می کردند، گوشت را در داخل رودخانه تیبر رها می کردند.

در کشور آلمان در سال 1385 میلادی، اولین بازرسان گوشت استخدام شدند و شروع به بازرسی کردند. گوشت خوک را به دلیل احتمال انتقال تریشینلا اسپیرالیس (Trichinella spiralis) بازرسی می کردند.بعد از آن در سال 1434 اولین زندانی بابت تقلب در گوشت به زندان افتاد. آن شخص می خواست کیست های تریشینلا را خارج کند تا بازرسان متوجه نشوند. 

بعد از آن سال 1615 در کشور آلمان در بایرن قانون گذاشتند که گوساله را زیر 3 هفته کشتار نکنند. به دلیل میزان زیاد آب در عضلات، در اصل مصرف کننده به جای پروتئین و گوشت، پول برای آب پرداخت کرده است! 

اشخاصی که در بایرن استخدام می شدند مورد تایید افراد دیگر بودند و مشهور بودند و قسم خورده بودند تا نگذاردند گوشت ناپاک و مشکل دار وارد شهر شود.[3] بازرسی در آلمان بر دو پایه بود: 1-بازرسی قبل از کشتار 2-بازرسی بعد از کشتار.

[1] منبع درسنامه بهداشت و بازرسی گوشت دانشگاه تهران- دکتر خنجری دانشگاه تهران

******استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.